KONTAKT


ENSAN Sp.z o.o.

45-061 Opole
ul. Katowicka 39

Tel. 077/5445087
e-mail: sekretariat@ensan.pl

Region Śląsk

47-400 Racibórz
Ul. Rudzka 14

Tel. 032/4105535
Fax. 032/4105535
e-mail: info@ensan.pl

NIP 7543036000
REGON 160388885
KRS 0000380858

Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział gospodarczy KRS