Energetyka


• Prace projektowe oraz uzgodnienia formalno- prawne.
• Budowa linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych niskich napięć.
• Budowa linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych Średnich Napięć.
• Budowa stacji transformatorowo - rozdzielczych Średnich Napięć.
• Prefabrykacja i montaż kompletnych rozdzielnic Niskich Napięć.
• Montaż kompletnych rozdzielnic Średnich Napięć .
• Prace kontrolno – pomiarowe i rozruchowe.
• Usługi serwisowe.

Stosujemy materiały renomowanych producentów:

TELE-FONIKA EATON Schneider AREVA ABB ZPUE

I innych.